Pieniężno

0

Pieniężno - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim.

Warto zobaczyć

Zamek Kapituły Warmińskiej w Pieniężnie – mieści się na wzniesieniu nad Wałszą, przy ulicy Rynek.
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Pieniężno archidiecezji warmińskiej. Jeden z zabytków miasta.
Cerkiew św. Michała w Pieniężnie – cerkiew została zbudowana w latach 1621 - 1623 jako kaplica szpitalna. Została konsekrowana w 1700 roku przez biskupa Andrzeja Załuskiego, który nadał jej wezwanie św. Jakuba Starszego i św. Rocha. W roku 1723 została dodana elewacja i dobudowana skarpa.
Wieża kościoła ewangelickiego w Pieniężnie – jedyna pozostałość po wybudowanym w latach 1844-1851 kościele ewangelickim w Pieniężnie mieszczącym się przy Rynku.
Ratusz w Pieniężnie – jeden z rejestrowanych zabytków miasta Pieniężno w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie jest odbudowywany po zniszczeniach z okresu II wojny światowej.