Pałac Dziekana

0

Pałac Dziekana – jedyny budynek znajdujący się przy ulicy Dziekania na Starym Mieście w Warszawie. Ulicę tę wytyczono wzdłuż południowego boku katedry św. Jana Chrzciciela. Budynek jest dwupiętrowy, utrzymany w stylu klasycystycznym i składa się z dwóch skrzydeł (zachodniego od ulicy i wschodniego od podwórza).

Czytaj dalej

Pałac Dziekana – jedyny budynek znajdujący się przy ulicy Dziekania na Starym Mieście w Warszawie. Ulicę tę wytyczono wzdłuż południowego boku katedry św. Jana Chrzciciela. Budynek jest dwupiętrowy, utrzymany w stylu klasycystycznym i składa się z dwóch skrzydeł (zachodniego od ulicy i wschodniego od podwórza).

Historia

W XIV wieku, na miejscu dzisiejszego Pałacu Dziekana, stała najprawdopodobniej plebania kościoła św. Jana, o której wspominają źródła historyczne z 1339.

Murowany dom dziekana powstał na przełomie XV-XVI wieku, na dużej działce wydzielonej z terenów Zamku Królewskiego. Pierwsze budynki spłonęły, największy pożar miał miejsce w 1607. Z tego powodu trzy lata później odbudowano i przekształcono rezydencję dla dziekana J. Raciborskiego. Następnie w XVIII w. umieszczono w nim tzw. stare seminarium duchowne. W 1838 działkę zmniejszono na rzecz zamku, a w 1844 budynek stał się jedną z warszawskich kamienic. W latach 1870 do 1939 w pałacu dziekana znajdowały się mieszkania dla służby zamkowej oraz biura.

Podczas powstania warszawskiego w 1944 budynek uległ sporym zniszczeniom. Zachowały się tylko niewielkie fragmenty murów parteru i pierwszego piętra. Niemal cała uliczka, łącznie z katedrą, została zniszczona przez wybuch miny samobieżnej „Goliath”. Pałac został odbudowany między 1966-1968 rokiem według projektu Stanisława Marzyńskiego. Obecnie budynek wygląda nieco inaczej niż przed wojną. Front otrzymał wygląd przedwojennej elewacji tylnej. Przylegająca do pałacu galeria znajduje się w miejscu, gdzie stała zniszczona w czasie wojny kamienica wikariuszy.

Obecna funkcja

Obecnie mieści się w tym budynku Instytut Prymasowski, Akcja Katolicka i księgarnia katolicka. Znajdują się tam także mieszkania księży i sióstr Salwatorek.

Przyszła funkcja

Na drugą połowę 2010 roku planowane jest rozpoczęcie remontu katedry św. Jana, który ma również obejmować Pałac Dziekana. Do 2012 do Pałacu Dziekana ma być przeniesione Muzeum Archidiecezji, obecnie znajdujące się na Solcu. Dwa łączniki z katedrą będą udrożnione i udostępnione jako przejście dla turystów. W podwórzu stanie szklana bryła, w której urządzane będą wystawy czasowe.


Pałac Dziekana - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.