Orzesze - Szczyty

Góra św. Wawrzyńca − wzniesienie na terenie miasta Orzesze w pobliżu granicy z Łaziskami Górnymi. Często mylona ze znajdującą się obok Górką św. Wawrzyńca. Znajduje się na niej źródło rzeki Bierawka. Przez górę przechodzą następujące szlaki turystyczne: – Szlak Obrońców Polskiej Granicy: