Kościół ewangelicki

0

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Brennej-Górkach – parafia luterańska w Brennej, należąca do diecezji cieszyńskiej. Mieści się przy ulicy księdza E. Miklera. Swym zasięgiem obejmuje gminę i zrzesza ok. 950 wiernych (2005 r.).

Początkowo luteranie w Brennej należeli częściowo do parafii w Skoczowie i Ustroniu. Cmentarz istnieje od 1865, a w 1883 powstały tu pierwszy kościół i szkoła. Obecny parafialny kościół Apostoła Bartłomieja wybudowano w latach 1985-1988. Samodzielna parafia obejmująca również Górki Wielkie i Małe powstała 1 stycznia 1992.

Cmentarz w Górkach Wielkich na tzw. Kępce Prochaskowej istnieje od 1858. W 1908 wybudowano tu kostnicę z dzwonnicą, rok później przebudowaną w kaplicę cmentarną a w 1984 rozbudowaną w kościół pod wezwaniem apostoła Jana.

Kościół ewangelicki - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.