Powiat kłobucki - Cmentarze

Cmentarz żydowski w Krzepicach – kirkut, który został założony w I połowie XVIII w. i zajmuje powierzchnię 1,4 ha. Do naszych czasów zachowało się 640 nagrobków z których najstarszy pochodzi z 1749 r.