Powiat cieszyński - Cmentarze

Nowy Cmentarz Żydowski przy ulicy Hażlaskiej w Cieszynie jest jedną z dwóch (obok Starego Cmentarza Żydowskiego) izraelickich nekropolii w mieście.
Cmentarz żydowski w Wilamowicach – powstał w 1891 roku jako miejsce pochówku Żydów z pobliskiego Skoczowa. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z roku założenia nekropolii i kryje szczątki Perel Zabarski. Cmentarz ma powierzchnię 1 ha i zachowało się na nim około 20 nagrobków.
Cmentarz Komunalny w Cieszynie przy ulicy Katowickiej został uruchomiony w 1891 roku, kiedy na potrzeby miasta przestał wystarczać cmentarz przy kościele św. Jerzego z 1884 roku. Jest to obecnie największa nekropolia miasta.
Cieszyn, Haźlaska 39
Stary Cmentarz Żydowski przy ulicy Hażlaskiej 39 w Cieszynie jest jedną z dwóch (obok Nowego Cmentarza Żydowskiego) izraelickich nekropolii w mieście i zarazem najstarszą z nich.
Cmentarz ewangelicki w Cieszynie – położony w Cieszynie przy ul. Bielskiej na Górnym Przedmieściu cmentarz będący własnością parafii ewangelicko-augsburskiej.
Cmentarz ewangelicki „Na Groniczku” w Wiśle – cmentarz parafii ewangelicko-ausgburskiej w Wiśle, położony na wzniesieniu w widłach Wisły i jej dopływu Kopydła, na którym pochowano wielu zasłużonych mieszkańców miasta.