Małopolskie - Cmentarze

Strony

Cmentarz wojenny nr 79 - Sękowa – cmentarz z I wojny światowej, zaprojektowany przez Hansa Mayra, położony na terenie wsi Sękowa w gminie Sękowa w powiecie gorlickim w województwie małopolskim. Jeden z ponad 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C.
Kraków, Powstańców 48
Cmentarz Prądnik Czerwony, zwany także Cmentarzem Batowickim – jeden z największych i najmłodszych cmentarzy Krakowa. Zlokalizowany jest na obrzeżach miasta, w północnej części Prądnika Czerwonego przy ul. Powstańców 48.
Kraków, Rakowicka 26
Cmentarz Rakowicki – jeden z największych cmentarzy w Krakowie o powierzchni 42 ha. Położony jest w całości na terenie Dzielnicy I Stare Miasto. Nazwa cmentarza pochodzi od nazwy drogi (obecnie ulicy Rakowickiej) wiodącej do odległej o 2 km dawnej wsi Rakowice.
Tenczynek, Księdza Mieczysława Mądrzyka
Brzesko, Czarnowiejska
Cmentarz wojenny nr 276 - Brzesko Austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie i znajdujący się na terenie jego okręgu VIII Brzesko.
Kraków, Aleja Jerzego Waszyngtona 8
Cmentarz Salwatorski – cmentarz położony na zachód od Salwatora w dzielnicy VII Krakowa, przy Alei Waszyngtona.
Kraków, Miodowa 55
Nowy cmentarz żydowski – kirkut znajdujący się przy ulicy Miodowej 55, na terenie krakowskiego Kazimierza.
Cmentarz Białoprądnicki parafialny cmentarz położony w północnej części Białego Prądnika w Krakowie, przy ul. Piaszczystej. Założony został w 1932 roku i przeznaczony dla tej odległej części parafii św. Krzyża. W ówczesnych czasach jego powierzchnia wynosiła ok. 1,5 hektara.
Kraków, Biskupa Jana Prandoty 1
Cmentarz wojskowy – znajduje się w Krakowie na obszarze Dzielnicy I Stare Miasto, przy ul. Prandoty 1. Ma powierzchnię około 11 ha.
Kraków, os. Wandy
Cmentarz parafialny w Mogile – cmentarz w Krakowie, znajdujący się na terenie osiedla Wandy, najstarszego osiedla Nowej Huty. Jest cmentarzem parafialnym, pozostającym pod zarządem parafii św. Bartłomieja oo cystersów z pobliskiego klasztoru w Mogile.
Brzesko, Czarnowiejska
Nowy cmentarz żydowski w Brzesku – kirkut społeczności żydowskiej zamieszkującej Brzesko został założony w 1846, położony jest przy ulicy Czarnowiejskiej (róg Czarnowiejskiej i Okulickiego). Liczy 1,5 ha powierzchni z ok. 300 nagrobkami (najstarszy z 1824).
Cmentarz żydowski w Bobowej – został założony w XVIII wieku i zajmuje powierzchnię 0,75 ha, na której zachowało się około stu nagrobków z inskrypcjami w języku hebrajskim i niemieckim.
Cerkiew św. Dymitra w Roztoce Wielkiej - dawna drewniana cerkiew greckokatolicka z 1819 roku z niemal pełnym wyposażeniem, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Andrychów, Żwirki i Wigury
Cmentarz żydowski w Andrychowie – kirkut w Andrychowie leżący przy ul. Żwirki i Wigury z pierwszej połowy XIX wieku. Zajmuje powierzchnię około 0,6 ha, na której zachowało się około 200 macew i ma dużą wartość zabytkową. Na jego terenie znajdują się ruiny domu przedpogrzebowego.
Cmentarz ewangelicki zwany też kalwińskim, dysydenckim, a przez okoliczną ludność ariańskim – cmentarz znajdujący się przy ul. Orłowskiego, w północno wschodniej części Krakowa, w dawnej wsi Łuczanowice, która obecnie jest osiedlem Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Strony