Sosnowiec - Cmentarze

Cmentarz Wielowyznaniowy w Sosnowcu – zespół cmentarzy w Sosnowcu przy ulicach Gospodarczej, Smutnej oraz Al. Mireckiego, w którego skład wchodzą: Cmentarz ewangelicki w Sosnowcu z kaplicą (d. Mauzoleum rodziny Dietlów) (Smutna, Al. Mireckiego)
Stary cmentarz żydowski w Sosnowcu – kirkut służący żydowskiej społeczności niegdyś zamieszkującej Sosnowiec. Powstał w XIX wieku. Znajduje się przy ul. Pastewnej. Ma powierzchnię 0,34 ha. Jest nieogrodzony. Został zniszczony podczas II wojny światowej. Zachowało się kilkadziesiąt nagrobków.
Cmentarz ewangelicki w Sosnowcu – cmentarz wchodzący w skład Cmentarza Wielowyznaniowego w Sosnowcu. Założony w 1894 r., najciekawsza sosnowiecka nekropolia.
Najnowszy cmentarz żydowski w Sosnowcu – kirkut służący żydowskiej społeczności niegdyś zamieszkującej Sosnowiec. Powstał zapewne w dwudziestoleciu międzywojennym. Znajduje się w dzielnicy Milowice przy ul. Stalowej. Został zniszczony podczas II wojny światowej oraz w latach późniejszych.
Cmentarz żydowski w Sosnowcu, w Rudnej, zwany też nowym cmentarzem żydowskim w Sosnowcu – cmentarz wchodzący w skład Cmentarza Wielowyznaniowego w Sosnowcu. Kirkut założony w 1894 r., należący do większego wielowyznaniowego kompleksu cmentarnego. Znajduje się przy ul. Gospodarczej 1.