Pałac Sapiehów

0

Pałac Sapiehów w Warszawie (Koszary Sapieżyńskie) – pałac w Warszawie na Nowym Mieście przy ul. Zakroczymskiej 6.

Pałac został zbudowany w latach 1731–1746 w stylu barokowym według projektu Jana Zygmunta Deybla dla kanclerza wielkiego litewskiego Jana Fryderyka Sapiehy.

W 1817 roku będący już w złym stanie pałac od Sapiehów kupiła Komisja Rządowa Wojny Księstwa Warszawskiego. W latach 1818–1820 został przebudowany w stylu klasycystycznym na koszary Sapieżyńskie według projektu Wilhelma Henryka Mintera. Przebudowa ta w dużym stopniu spowodowała zniszczenie bogatej szaty rokokowej na elewacjach. Od 1820 roku do Powstania listopadowego pełnił funkcje koszar 4 Pułk Piechoty Liniowej – Czwartaków. Po powstaniu listopadowym, aż do ucieczki Rosjan z Warszawy w 1915 roku, pałac pełnił rolę koszar wojsk rosyjskich. W tym czasie jego elewacja uległa dalszej dewastacji, poprzez skucie boniowania i ryzalitu wejściowego. W dwudziestoleciu międzywojennym w pałacu mieściła się filia Głównego Wojskowego Szpitala Ujazdowskiego. Pałac został zniszczony w 1944 roku przez Niemców.

W latach 1950–1955 pałac został zrekonstruowany przez Marię Zachwatowicz, według oryginalnych planów Jana Fryderyka Deybla z XVIII w.

Od roku 1972 w Pałacu Sapiehów znajdowała się Specjalna Szkoła Podstawowa nr. 196, później (w 1999 roku) Przedszkole Specjalne nr. 343 i Specjalne Gimnazjum nr. 153. Od 2005 roku zaczęto używać nazwę „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 15 dla Dzieci Słabosłyszących im. Ottona Lipkowskiego”.

Pałac Sapiehów - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.