Nowe Miasto - Architektura

Rynek Nowego Miasta w Warszawie – plac w Warszawie położony pośrodku Nowego Miasta.
Pałac Sapiehów w Warszawie (Koszary Sapieżyńskie) – pałac w Warszawie na Nowym Mieście przy ul. Zakroczymskiej 6. Pałac został zbudowany w latach 1731–1746 w stylu barokowym według projektu Jana Zygmunta Deybla dla kanclerza wielkiego litewskiego Jana Fryderyka Sapiehy.