Osobnica

0

Osobnica - wieś sołecka w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Jasło.

Warto zobaczyć

Cmentarz wojenny nr 17 – Osobnica – zabytkowy cmentarz z I wojny światowej, zaprojektowany przez Johanna Jägera, znajdujący się w gminie Jasło we wsi Osobnica. Na cmentarzu pochowanych jest łącznie 161 żołnierzy poległych w 5 maja 1915 roku w czasie ataku na pozycje rosyjskie w walkach o Osobnicę: