Powiat leski

0

Powiat leski - powiat ziemski w województwie podkarpackim.

Warto zobaczyć

Lesko, Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
Zamek w Lesku – późnogotycki zamek w dolinie Sanu, obecnie hotel. Budowę zamku rozpoczęto w roku 1538 w miejsce wcześniejszego drewnianego zameczku po przeprowadzce Kmitów z pobliskiego Sobienia. Zamek był początkową własnością marszałka wielkiego koronnego Piotra Kmity Sobieńskiego herbu Szreniawa.
Sobień (Soban 1372, castro Sobyen 1460) – średniowieczny zamek w dolinie Sanu, na granicy Pogórza Bukowskiego i Gór Słonnych, obecnie w ruinie na terenie wsi Manasterzec. .
Parafia Matki Bożej Różańcowej w Wańkowej − parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji przemyskiej, w dekanacie Ustrzyki Dolne.
Cerkiew św. Męczennicy Paraskewii w Polańczyku (obecnie kościół rzymskokatolicki pw. NMP Królowej Polski) – murowana greckokatolicka cerkiew, wzniesiona we wsi Polańczyk. Do parafii greckokatolickiej w Polańczyku należały filialne cerkwie w Myczkowie, Solinie i Zabrodziu.