Powiat leski - Atrakcje

Strony

Lesko, Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
Zamek w Lesku – późnogotycki zamek w dolinie Sanu, obecnie hotel. Budowę zamku rozpoczęto w roku 1538 w miejsce wcześniejszego drewnianego zameczku po przeprowadzce Kmitów z pobliskiego Sobienia. Zamek był początkową własnością marszałka wielkiego koronnego Piotra Kmity Sobieńskiego herbu Szreniawa.
Sobień (Soban 1372, castro Sobyen 1460) – średniowieczny zamek w dolinie Sanu, na granicy Pogórza Bukowskiego i Gór Słonnych, obecnie w ruinie na terenie wsi Manasterzec. .
Parafia Matki Bożej Różańcowej w Wańkowej − parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji przemyskiej, w dekanacie Ustrzyki Dolne.
Cerkiew św. Męczennicy Paraskewii w Polańczyku (obecnie kościół rzymskokatolicki pw. NMP Królowej Polski) – murowana greckokatolicka cerkiew, wzniesiona we wsi Polańczyk. Do parafii greckokatolickiej w Polańczyku należały filialne cerkwie w Myczkowie, Solinie i Zabrodziu.
Ratusz w Lesku – budowla usytuowana pośrodku rynku w Lesku. Został wybudowany w 1896. Jest to piętrowy budynek z wieżą zegarową. Reprezentuje styl eklektyczny. Nad wejściem umieszczony jest herb Leska z okresu pierwotnych właścicieli miasta – Kmitów.
Matragona (990 m n.p.m.) – szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w paśmie granicznym. Nazwa wywodzi sie z języka wołoskiego (por. rum. mătrăgună – "wilcza jagoda").
Lesko, Berka Joselewicza 16
Synagoga w Lesku – główna synagoga leskiej gminy żydowskiej znajdująca się przy obecnej ulicy Berka Joselewicza 16.
Lesko, Tadeusza Kościuszki 10
Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - parafia rzymskokatolicka w Lesku, w archidiecezji przemyskiej, archiprezbiteriat bieszczadzki, dekanat Lesko. W skład parafii wchodzi Weremień oraz Postołów.
Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Myczkowcach - dawna cerkiew greckokatolicka św. Jerzego (Jury). Budynek pełnił funkcję cerkwi do 1939 roku. W czasie II wojny światowej urządzono w cerkwi kino, a po jej zakończeniu zamieniono na magazyn zbożowy pobliskiej spółdzielni.
Cerkiew Wniebowzięcia Matki Bożej w Olszanicy – murowana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Olszanicy.
Drewniany kościół pw. Wniebowzięcia Matki Bożej, zbudowany zapewne w II połowie XVI wieku jako kaplica dworska rodu Balów, wykonany w konstrukcji zrębowej. Jest to najstarszy drewniany kościół w Bieszczadach.

Strony