Powiat krośnieński - Atrakcje

Strony

Zamek kamieniecki – obecnie ruiny gotyckiej XIV-wiecznej, rozbudowanej w stylu renesansowym w XVI wieku budowli na pograniczu Korczyny i Odrzykonia.
Dukla, Trakt Węgierski 5
Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli
Dukla, Pocztowa 5
Klasztor oo. Bernardynów w Dukli powstał w 1741 r. Fundatorem był właściciel miasta Józef Mniszech. Klasztor i kościół są głównym miejscem kultu św. Jana z Dukli, świątobliwego zakonnika bernardyńskiej prowincji z XV w.
Korczyna, Biskupa Pelczara 11
Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Korczynie - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji przemyskiej w dekanacie Krosno II. Erygowana w 1506. Jest prowadzona przez księży archidiecezjalnych. Koścół parafialny mieści się przy ulicy Biskupa Sebastiana Pelczara.
Mogiła (606 m n.p.m.) – wzniesienie w Beskidzie Niskim, na zachód od Rymanowa-Zdroju. Na północno-zachodnim stoku góry, przy drodze zwanej Lubatowską można odnaleźć resztki dawnej karczmy.
Cerkiew Narodzenia Bogurodzicy w Trzcianie to dawna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogurodzicy zbudowana w 2. połowie XVII wieku. Wewnątrz znajduje się XIX-wieczny ikonostas namalowanym przez Jana i Pawła Bogdańskich z Jaślisk. Cerkiew jest jest murowana, orientowana, na planie trójdzielnym.
Ratusz w Dukli - ratusz został zbudowany w 2 połowie XIX wieku. Zachował relikty pierwotnego budynku. Są to sklepienia kolebkowe z lunetami i kolebkowo-krzyżowe w piwnicach i na parterze budynku. Jest to murowany budynek, piętrowy, założony na planie prostokąta.
Cerkiew Narodzenia NMP w Tylawie - dawna cerkiew greckokatolicka, a następnie prawosławna, użytkowana po II wojnie światowej przez Kościół rzymskokatolicki.

Strony