Powiat przemyski - Atrakcje

Strony

Zamek w Krasiczynie – zamek wybudowany w stylu renesansowo-manierystycznym, pierwotnie zbudowany na przełomie XVI i XVII w. Budowę zamku rozpoczął Stanisław Krasicki. Charakterystyczne dla niego są 4 odmienne wieże narożne: Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka. Zamek jest otoczony parkiem.
Bircza, Parkowa 2
Pałac w Birczy – znajduje się na zamkowym wzgórzu na wschód od miasteczka Bircza. Wzgórze oddzielone było od miasteczka wąwozem, którego dnem przepływa potok (bez nazwy), dopływ Korzonki. Obecnie wąwóz jest częściowo zasypany.
Kościół Matki Bożej Zbaraskiej w Prałkowcach – murowana, parafialna świątynia, wcześniej cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Prałkowcach. Świątynia została ufundowana w 1842 przez Eustachego Drużbackiego, w miejscu starszej, drewnianej cerkwi, która spłonęła w 1840.
Monaster Świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach – prawosławny klasztor męski w diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Cerkiew św. Anny - drewniana cerkiew greckokatolicka znajdująca się w Kotowie, w gminie Bircza, w powiecie przemyskim. Budowla wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem A-321 z dnia 18 listopada 1982 roku.
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Medyce - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji przemyskiej w dekanacie Przemyśl III. Erygowana w 1419. Jest prowadzona przez księży archidiecezjalnych. Mieści się pod numerem 232.
Bircza, Jana Pawła II 9
Parafia św. Stanisława Kostki – rzymskokatolicka parafia w Birczy, należąca do dekanatu birczańskiego w archidiecezji przemyskiej.
Cerkiew Soboru NMP w Kormanicach – drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Kormanicach.
Cerkiew Opieki Matki Bożej w Reczpolu - drewniana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Reczpolu. Drewniana cerkiew pw. Opieki NMP położona we wschodniej części wioski, została wzniesiona w 1879 w miejscu starszej, drewnianej cerkwi. Należała do greckokatolickiej parafii w Krzywczy.
Cerkiew Wniebowzięcia NMP w Łuczycach - drewniana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Łuczycach. Zbudowana w 1856 jako pierwsza cerkiew we wsi. Cerkiew należała do greckokatolickiej parafii w Krównikach. We wnętrzu cerkwi ikonostas z XIX wieku i kilka chorągwi procesyjnych.
Cerkiew św. Michała Archanioła w Olszanach – murowana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Olszanach. Cerkiew została zbudowana w 1924, w miejscu wcześniejszej murowanej cerkwi, zbudowanej w 1838, i spalonej w 1914. Jeszcze wcześniej w tym miejscu znajdowała się drewniana cerkiew.
Cerkiew Opieki NBMP w Kopyśnie - murowana greckokatolicka cerkiew filialna w Kopyśnie została zbudowana w 1821, rozbudowana w 1923, odnowiona w 1929.
Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – drewniana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Babicach. Zbudowana na miejscu starszej, drewnianej cerkwi w roku 1839 lub 1840, odnowiona w latach 1889-1890. Od roku 1947 opuszczona, popada w ruinę.
Cerkiew św. Michała Archanioła w Mielnowie – murowana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Mielnowie. Została zbudowana w latach 1898–1908 w miejscu starszej drewnianej cerkwi. Należała do parafii greckokatolickiej w Olszanach.
Cerkiew św. Mikołaja w Leszczynach – drewniana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Leszczynach. Została zbudowana (w miejscu starszej drewnianej cerkwi z 1816) w 1886. Cerkiew należała do parafii w Makowej. Po wojnie wyremontowana i użytkowana przez kościół rzymskokatolicki.
Cerkiew św. Wasyla Wielkiego w Lesznie – drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Lesznie (dawniej Poździaczu). Cerkiew została zbudowana w 1777, przekształcona w 1971 i 1989.
San Rideau (wym.: z fr. Osłona Sanu) – fort pancerny klasy "Einheitsfort" projektu Moritza von Brunnera należący do zewnętrznego pierścienia fortecznego Twierdzy Przemyśl, oznaczony numerem XIII. Łatwo dostępny, położony na terenie miejscowości Bolestraszyce ok. 6 km od Przemyśla.

Strony