Powiat przemyski - Atrakcje

Strony

Zamek w Krasiczynie – zamek wybudowany w stylu renesansowo-manierystycznym, pierwotnie zbudowany na przełomie XVI i XVII w. Budowę zamku rozpoczął Stanisław Krasicki. Charakterystyczne dla niego są 4 odmienne wieże narożne: Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka. Zamek jest otoczony parkiem.
Bircza, Parkowa 2
Pałac w Birczy – znajduje się na zamkowym wzgórzu na wschód od miasteczka Bircza. Wzgórze oddzielone było od miasteczka wąwozem, którego dnem przepływa potok (bez nazwy), dopływ Korzonki. Obecnie wąwóz jest częściowo zasypany.
Kościół Matki Bożej Zbaraskiej w Prałkowcach – murowana, parafialna świątynia, wcześniej cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Prałkowcach. Świątynia została ufundowana w 1842 przez Eustachego Drużbackiego, w miejscu starszej, drewnianej cerkwi, która spłonęła w 1840.
Monaster Świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach – prawosławny klasztor męski w diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Bircza, Jana Pawła II 9
Parafia św. Stanisława Kostki – rzymskokatolicka parafia w Birczy, należąca do dekanatu birczańskiego w archidiecezji przemyskiej.
Cerkiew Soboru NMP w Kormanicach – drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Kormanicach.
Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Drohobyczce została powołana w 1952 r. przez wydzielenie z parafii w Dubiecku. Założycielem parafii i pierwszym proboszczem był ks. Józef Mucha.
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Medyce - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji przemyskiej w dekanacie Przemyśl III. Erygowana w 1419. Jest prowadzona przez księży archidiecezjalnych. Mieści się pod numerem 232.
Cerkiew św. Anny - drewniana cerkiew greckokatolicka znajdująca się w Kotowie, w gminie Bircza, w powiecie przemyskim. Budowla wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem A-321 z dnia 18 listopada 1982 roku.
Cerkiew św. Michała Archanioła w Walawie – murowana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Walawie. Obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa parafii w Walawie.
Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – drewniana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Babicach. Zbudowana na miejscu starszej, drewnianej cerkwi w roku 1839 lub 1840, odnowiona w latach 1889-1890. Od roku 1947 opuszczona, popada w ruinę.

Strony