Monaster Świętych Cyryla i Metodego

0

Monaster Świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach – prawosławny klasztor męski w diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Czytaj dalej

Monaster Świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach – prawosławny klasztor męski w diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Historia

Monaster męski w Ujkowicach powstał w 1986 na mocy specjalnego dekretu biskupa greckokatolickiego, Włodzimierza Tarasewicza, który przed swoją śmiercią korzystając z udzielonych mu przez Stolicę Apostolską pełnomocnictw erygował katolicki klasztor obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce na prawach stauropigialnych.

Założycielami monasteru byli mnisi: Nikodem i Atanazy, którzy powrócili do Polski ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w 1984 z chęcią założenia neounickiej wspólnoty zakonnej. Obaj duchowni byli byłymi paulinami z Jasnej Góry, którzy w 1980 podczas pobytu za granicą przeszli na obrządek bizantyjski.

24 lipca 1986 po zgodzie Prymasa Polski, Józefa Glempa zakupili oni gospodarstwo rolne pod Przemyślem i w budynkach gospodarczych zorganizowali kaplicę oraz dom zakonny. Już na początku swojej misji na Podkarpaciu spotkali się z niechęcią, zarówno ze strony lokalnej społeczności jak również duchowieństwa rzymskokatolickiego diecezji przemyskiej.

W 1994 z powodu coraz ostrzejszego konfliktu mnichów ujkowickich z łacińskim arcybiskupem przemyskim Ignacym Tokarczukiem oraz wiernymi parafii rzymskokatolickiej w Ujkowicach odeszli oni z Kościoła katolickiego, przeszli na prawosławie i podporządkowali się jurysdykcji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

W 2012 w monasterze było 13 zakonników, w tym 10 mnichów. Jest to największy męski klasztor prawosławny w Polsce. Klasztor jest lokalnym sanktuarium prawosławnym i ośrodkiem pielgrzymkowym. Znajduje się w nim ikona Pocieszenia i Dobrej Rady z Monasteru Watopedzkiego.

Na terenie monasteru mieści się cerkiew Świętych Cyryla i Metodego; budowana jest też druga – pod wezwaniem Watopedzkiej Ikony Matki Bożej.


Monaster Świętych Cyryla i Metodego - to miejsce nie ma jeszcze przewodnika, a jego lokalizacja jest niepotwierdzona. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik i/lub wskazać lokalizację tego miejsca.