Gmina Przemyśl

0

Gmina Przemyśl - gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie przemyśm.

Warto zobaczyć

Monaster Świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach – prawosławny klasztor męski w diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Cerkiew Wniebowzięcia NMP w Łuczycach - drewniana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Łuczycach. Zbudowana w 1856 jako pierwsza cerkiew we wsi. Cerkiew należała do greckokatolickiej parafii w Krównikach. We wnętrzu cerkwi ikonostas z XIX wieku i kilka chorągwi procesyjnych.
Cerkiew św. Stefana Pierwszego Męczennika w Nehrybce – murowana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Nehrybce. Obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Pikulicach – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji przemyskiej w dekanacie Przemyśl I.
Leoncina – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Krasiczyn w województwie podkarpackim. numer według rejestru wojewódzkiego - 76 powierzchnia według aktu powołującego - 8,67 ha dokument powołujący - Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 01.38.641 rodzaj rezerwatu - florystyczny
Cerkiew Objawienia Pańskiego w Krównikach – murowana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Krównikach. Zbudowana na miejscu starszej, drewnianej cerkwi z 1806, w 1886. Parafia należała do greckokatolickiego dekanatu przemyskiego.
Szachownica – rezerwat przyrody, położony w województwie podkarpackim, powiecie przemyskim, na terenie wsi Krówniki. numer według rejestru wojewódzkiego - 24 powierzchnia według aktu powołującego - 16,67 ha dokument powołujący - M.P. 1974.32.19 rodzaj rezerwatu - florystyczny