Prałkowce

0

Prałkowce - wieś w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Krasiczyn.

Warto zobaczyć

Kościół Matki Bożej Zbaraskiej w Prałkowcach – murowana, parafialna świątynia, wcześniej cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Prałkowcach. Świątynia została ufundowana w 1842 przez Eustachego Drużbackiego, w miejscu starszej, drewnianej cerkwi, która spłonęła w 1840.
Fort GW VII "Prałkowce" - jednowałowy fort artyleryjski Twierdzy Przemyśl, o konstrukcji betonowo-murowano-ziemnej, znajdujący się obok miejscowości Prałkowce.