Powiat przemyski - Religia

Strony

Kościół Matki Bożej Zbaraskiej w Prałkowcach – murowana, parafialna świątynia, wcześniej cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Prałkowcach. Świątynia została ufundowana w 1842 przez Eustachego Drużbackiego, w miejscu starszej, drewnianej cerkwi, która spłonęła w 1840.
Monaster Świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach – prawosławny klasztor męski w diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Cerkiew św. Anny - drewniana cerkiew greckokatolicka znajdująca się w Kotowie, w gminie Bircza, w powiecie przemyskim. Budowla wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem A-321 z dnia 18 listopada 1982 roku.
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Medyce - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji przemyskiej w dekanacie Przemyśl III. Erygowana w 1419. Jest prowadzona przez księży archidiecezjalnych. Mieści się pod numerem 232.
Bircza, Jana Pawła II 9
Parafia św. Stanisława Kostki – rzymskokatolicka parafia w Birczy, należąca do dekanatu birczańskiego w archidiecezji przemyskiej.
Cerkiew Soboru NMP w Kormanicach – drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Kormanicach.
Cerkiew Opieki Matki Bożej w Reczpolu - drewniana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Reczpolu. Drewniana cerkiew pw. Opieki NMP położona we wschodniej części wioski, została wzniesiona w 1879 w miejscu starszej, drewnianej cerkwi. Należała do greckokatolickiej parafii w Krzywczy.
Cerkiew Wniebowzięcia NMP w Łuczycach - drewniana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Łuczycach. Zbudowana w 1856 jako pierwsza cerkiew we wsi. Cerkiew należała do greckokatolickiej parafii w Krównikach. We wnętrzu cerkwi ikonostas z XIX wieku i kilka chorągwi procesyjnych.
Cerkiew św. Michała Archanioła w Olszanach – murowana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Olszanach. Cerkiew została zbudowana w 1924, w miejscu wcześniejszej murowanej cerkwi, zbudowanej w 1838, i spalonej w 1914. Jeszcze wcześniej w tym miejscu znajdowała się drewniana cerkiew.
Cerkiew Opieki NBMP w Kopyśnie - murowana greckokatolicka cerkiew filialna w Kopyśnie została zbudowana w 1821, rozbudowana w 1923, odnowiona w 1929.
Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – drewniana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Babicach. Zbudowana na miejscu starszej, drewnianej cerkwi w roku 1839 lub 1840, odnowiona w latach 1889-1890. Od roku 1947 opuszczona, popada w ruinę.
Cerkiew św. Michała Archanioła w Mielnowie – murowana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Mielnowie. Została zbudowana w latach 1898–1908 w miejscu starszej drewnianej cerkwi. Należała do parafii greckokatolickiej w Olszanach.
Cerkiew św. Mikołaja w Leszczynach – drewniana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Leszczynach. Została zbudowana (w miejscu starszej drewnianej cerkwi z 1816) w 1886. Cerkiew należała do parafii w Makowej. Po wojnie wyremontowana i użytkowana przez kościół rzymskokatolicki.
Cerkiew św. Wasyla Wielkiego w Lesznie – drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Lesznie (dawniej Poździaczu). Cerkiew została zbudowana w 1777, przekształcona w 1971 i 1989.
Cerkiew św. Dymitra w Korytnikach – murowana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Korytnikach.
Cerkiew Przemienienia Pańskiego w Skopowie – murowana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Skopowie. Zbudowana w 1900, w miejscu starszej, drewnianej cerkwi, wizytowanej w 1828 przez biskupa Snihurśkiego. Murowana, trójdzielna, na planie krzyża, z kopułą pośrodku.
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudawce (wcześniej Cerkiew św. Sawy w Rudawce) – kościół filialny parafii św. Stanisława w Birczy, należący do archidiecezji przemyskiej, była filialna cerkiew greckokatolicka. Drewniana budowla pochodzi z roku 1796.
Cerkiew Narodzenia NMP w Stubienku – drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Stubienku, w gminie Stubno, w powiecie przemyskim.

Strony