Gmina Jasło

0

Gmina Jasło - gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskm.

Warto zobaczyć

Gorajowice, Tadeusza Sroczyńskiego 2
Kościół św. Doroty w Trzcinicy – gotycki, drewniany kościół filialny w Trzcinicy pod wezwaniem św. Doroty, położony w centrum wioski na niewielkim wzniesieniu, na pograniczu Pogórza Ciężkowickiego a Dołów Jasielski-Sanockich.
Cmentarz wojenny nr 20 – Bierówka - cmentarz z czasów I wojny światowej. Zaprojektowany przez Johanna Jägera. Jest otoczony murem z kamienia łamanego, w środku obelisk z kamienia ciosanego, metalowe krzyże nagrobne. Wokół cmentarza rosną stare, okazałe dęby.
Cmentarz wojenny nr 21 - Warzyce – zabytkowy cmentarz z I wojny światowej, zaprojektowany przez Johanna Jägera, znajdujący się w gminie Jasło we wsi Warzyce. Na cmentarzu pochowanych jest łącznie 54 żołnierzy poległych w pomiędzy 7 a 16 maja 1915 roku:
Cmentarz wojenny nr 25 - Trzcinica – cmentarz z I wojny światowej, zaprojektowany przez Johanna Jägera, zlokalizowany w Trzcinicy na cmentarzu parafialnym (powiat jasielski, województwo podkarpackie).
Cmentarz wojenny nr 17 – Osobnica – zabytkowy cmentarz z I wojny światowej, zaprojektowany przez Johanna Jägera, znajdujący się w gminie Jasło we wsi Osobnica. Na cmentarzu pochowanych jest łącznie 161 żołnierzy poległych w 5 maja 1915 roku w czasie ataku na pozycje rosyjskie w walkach o Osobnicę: