Gmina Skołyszyn

0

Gmina Skołyszyn - gmina wiejska w powiecie jasielskim, w województwie podkarpackim.

Warto zobaczyć

Kościół parafialny pw. św. Anny w Święcanach - zbudowany w roku 1520, zabytkowy, drewniany kościół w powiecie jasielskim. Kościół znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa podkarpackiego.
Cmentarz wojenny nr 28 – zabytkowy cmentarz wojenny, zaprojektowany przez Johanna Jägera na skraju lasu na przysiółku Nowiny - Wałówka, w sąsiedztwie granicy obrębów Bączala Górnego i Jabłonicy. Okręg cmentarny numer II (jasielski).
Cmentarz wojenny nr 27 - Bączal – zabytkowy wielonarodowościowy cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, znajdujący się na pograniczu wsi Bączal Dolny z Bączalem Górnym, a miejscowością Sławęcin w powiecie jasielskim województwa podkarpackiego. Wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K.
Stary Cmentarz w Bączalu Dolnym – zabytkowy, rzymskokatolicki cmentarz będący własnością parafii Imienia Maryi i św. Mikołaja w Bączalu Dolnym, założony w 1786 roku. Wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Murowana figura – kapliczka w miejscowości Bączal Dolny. Jest to jedna z najstarszych kapliczek w regionie, datowana nawet na XV wiek. Kapliczka ma ok. 4 metry wysokości. Znajdują się w niej otwory z obrazami i wizerunkami świętych.
Liwocz (dawniej Lewocz) – najwyższe wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim, wznoszące się na 562 m n.p.m. Góra ta porośnięta jest lasem mieszanym z przewagą lasu iglastego oraz buczyną karpacką.
Rezerwat przyrody Liwocz – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gmin Brzyska oraz Skołyszyn w województwie podkarpackim. numer według rejestru wojewódzkiego – 89 powierzchnia według aktu powołującego – 84,23 ha dokument powołujący – Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 04.42.443
Babis (inaczej:"Babia", "Babi Las") – góra w Polsce o wysokości 348 m n.p.m.
Cmentarz wojenny nr 30 - Święcany – cmentarz znajdujący się w Święcanach (powiat jasielski, województwo podkarpackie), w II okręgu cmentarnym. Projektowany był przez Johanna Jägera. Pochowani są na nim żołnierze polegli w czasie I wojny światowej, w łącznej liczbie 370: