Klasztor franciszkanów w Górkach Wielkich

0

Klasztor Franciszkanów w Górkach Wielkich − franciszkański dom zakonny w Górkach Wielkich, wchodzący w skład prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, w województwie śląskim.

Przy klasztorze istnieje parafia św. Jana Sarkandra w Górkach Wielkich.

Czytaj dalej

Klasztor Franciszkanów w Górkach Wielkich − franciszkański dom zakonny w Górkach Wielkich, wchodzący w skład prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, w województwie śląskim.

Przy klasztorze istnieje parafia św. Jana Sarkandra w Górkach Wielkich.

Historia

Początki obecności franciszkanów w Górkach Wielkich sięgają lat 90. XX wieku. Klasztor powstał na terenie dawnego majątku związanego z rodziną Kossaków. W sąsiadującym dworze mieszkała Zofia Kossak, która spędziła tu znaczną część życia. Tu też powstały jej główne dzieła. Prowincja katowicka Zakonu Braci Mniejszych ufundowała klasztor wraz z mieszkańcami Górek Wielkich w 1990. Budowa trwała do 1998. Pierwotnie kult sprawowany był w tymczasowej kaplicy-baraku. Placówkę zakonną erygowano prawnie za prowincjałatu o. Damiana Szojdy OFM 21 maja 1991. Zakonnicy od 27 lutego 1991 prowadzą parafię. Patronem klasztoru jest św. Damian, zaś patronem kościoła i parafii jest św. Jan Sarkander.

Przełożeni

  • o. Aleksy Romanowicz - rezydent (1990-1991);
  • o. Tarsycjusz Waszecki - gwardian (1991-1995);
  • o. Damazy Wyroba - gwardian (1995-1998);
  • o. Gwidon Borkiewicz - gwardian (1998-2001);
  • o. Fidelis Obracaj - gwardian (2001-2002);
  • o. Ezdrasz Biesok - gwardian (2002-2004);
  • o. Janusz Dziedzic - gwardian (2004-2013).

Klasztor franciszkanów w Górkach Wielkich - to miejsce nie ma jeszcze przewodnika, a jego lokalizacja jest niepotwierdzona. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik i/lub wskazać lokalizację tego miejsca.