Staw Kalina

0

Staw Kalina znajduje się w Świętochłowicach w dzielnicy Zgoda (województwo śląskie). Jest to największy zbiornik wodny w mieście. Znajduje się on w bezodpływowym obniżeniu. Powierzchnia stawu wynosi około 5,3 ha (53 000 m²). Głębokość wody nie przekracza 3,5 m.

Czytaj dalej

Staw Kalina znajduje się w Świętochłowicach w dzielnicy Zgoda (województwo śląskie). Jest to największy zbiornik wodny w mieście. Znajduje się on w bezodpływowym obniżeniu. Powierzchnia stawu wynosi około 5,3 ha (53 000 m²). Głębokość wody nie przekracza 3,5 m.

Nazwa

Nazwa stawu wywodzi się od kolonii Kalina powstałej w Górnych Hajdukach, gdy dziedzicem jej był Elsner von Gronov z Kalinowic. Kolonia ta rozwinęła się dzięki działającej tu od 1845 roku kopalni.

Historia

Powstał jeszcze przed I wojną światową, w wyniku osiadania terenu, spowodowanego eksploatacją płytko zalegających złóż węgla kamiennego. Pierwszy raz pojawił się na mapie z 1931. Przed I wojną światową można było tu łowić ryby. W latach 1928-1939 funkcjonował ośrodek rekreacyjny z kąpieliskiem przy stawie Do początku lat 50. zbiornik ten był względnie czysty.

Obecnie

Obecnie staw jest bardzo silnie zanieczyszczony, ponieważ był on zasilany wodami przemysłowymi z Zakładów Chemicznych "Hajduki" w Chorzowie. Poziom wody reguluje pompownia Komandra, która odprowadza nadwyżki wody do rzeki Rawy.
Otoczenia stawu stanowi pas trzciny pospolitej, niewielkie zadrzewienie, ogródki działkowe oraz wybudowane w połowie lat 60. XX wieku osiedle mieszkaniowe.

Fauna i flora

Występują na stawie takie gatunki jak: kaczka krzyżówka, łyska, kokoszka wodna oraz głowienka, łabędź niemy, brodziec piskliwy. W 2003 roku po raz pierwszy zaobserwowano takie płazy, jak: żaba jeziorkowa, żaba wodna, żaba trawna, ropucha zielona oraz rzekotka drzewna.


Staw Kalina - nie napisano jeszcze przewodnika po tym miejscu oraz nie mamy jego zdjęć. Jeśli znasz to miejsce lub masz jego zdjęcia, to tutaj możesz napisać przewodnik lub dodać swoje zdjęcia.