Muzeum Miejskie w Świętochłowicach

0

Muzeum Miejskie w Świętochłowicach – muzeum prezentujące sztukę Górnego Śląska oraz samych Świętochłowic. Wydaje liczne publikacje dotyczące tego miasta oraz organizuje wystawy z nim związane.

Tradycje muzealnicze sięgają okresu międzywojennego i związane są ze Stanisławem Wallisem. Wraz z ojcem, Łukaszem, zbierał przez wiele lat przedmioty, które miały charakter zabytkowy i świadczyły o polskiej przeszłości Górnego Śląska. Wydział Powiatowy w Świętochłowicach, doceniając znaczenie zbiorów muzealnych dla kultury ziemi bytomskiej, której część znajdowała się w obrębie powiatu świętochłowickiego, wystąpił z inicjatywą utworzenia Muzeum Powiatowego, które zostało założone 12 marca 1925. Kierownictwo Muzeum powierzono Stanisławowi Wallisowi. W muzeum tym gromadzono przede wszystkim zabytki z terenu powiatu świętochłowickiego z dziedziny etnografii, literatury śląskiej, geologii, numizmatyki oraz pamiątki plebiscytu i powstań śląskich.

Ideę reaktywowania Muzeum w Świętochłowicach podjęli w latach 70. członkowie Towarzystwa Miłośników Świętochłowic. Z inicjatywy społecznej, przy poparciu władz miejskich w zabytkowym budynku przy ul.Dworcowej 14, wyremontowanym wysiłkiem świętochłowickich zakładów pracy, dnia 21 lipca 1977 otwarto Miejską Izbę Regionalną. Kierownikiem jej został Witold Kossobudzki. Mieszkańcom miasta zaprezentowano wtedy stałą ekspozycję obrazującą dzieje miasta. W 1981 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, biorąc pod uwagę rolę, jaką spełnia ta placówka w życiu kulturalno-oświatowym i wychowawczym miasta, postanowieniem z dnia 6 maja 1981 zmieniło nazwę Miejskiej Izby Regionalnej na Społeczne Muzeum Regionalne. Momentem przełomowym w historii Muzeum był rok 1991, kiedy to 16 maja Rada Miejska zmieniła ze Społecznego muzeum na muzeum miejskie, zatwierdziła nowy statut i oddała w wieczyste użytkowanie nieruchomości przy ulicy Dworcowej 14. Aktualnie jej głównym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i popularyzowanie zabytków związanych z historią miasta i Górnego Śląska.

W 2012 roku Muzeum Miejskie przeniosło się do budynku po byłym ambulatorium przy ulicy Szpitalnej. Będzie tam jego nowa siedziba przy powstającym Muzeum Powstań Śląskich w budynku po dawnej policji.

Muzeum Miejskie w Świętochłowicach - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.
E-mail: