Muzeum Miejskie

0

Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich – muzeum dotyczące historii Śląska i miasta Siemianowice Śląskie. Znajduje się ono w XVII-wiecznym spichlerzu, w Zespole Pałacowo-Parkowym. Muzeum organizuje wystawy stałe i tymczasowe, a także seminaria oraz spotkania o charakterze naukowo-oświatowym.

Czytaj dalej

Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich – muzeum dotyczące historii Śląska i miasta Siemianowice Śląskie. Znajduje się ono w XVII-wiecznym spichlerzu, w Zespole Pałacowo-Parkowym. Muzeum organizuje wystawy stałe i tymczasowe, a także seminaria oraz spotkania o charakterze naukowo-oświatowym.

Historia

Początek działalności muzealnej przypada na rok 1966, kiedy to Towarzystwo Miłośników Siemianowic Śląskich postanowiło zebrać dokumenty i przedmioty powiązane z historią regionu. Opiekowało się ono także miejscami pamięci i pomnikami dotyczącymi powstań śląskich oraz II wojny światowej. 21 lipca 1974 roku otwarto Miejską Izbę Tradycji Ruchu Robotniczego i Perspektyw Miasta. Jej siedzibą był XVII-wieczny spichlerz służący wcześniej za budynek gospodarczy PGR. Charakter placówki zmieniał się wraz z upływem czasu, aż wreszcie 17 października 1991 roku nadano placówce statut Muzeum Miejskiego.

Działy muzeum

Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich składa się z trzech działów zajmujących się różnymi dziedzinami, a należą do nich:

  • Dział historii – gromadzący pamiątki związane z dziejami miasta i całego regionu;
  • Dział etnografii – zajmujący się kulturą tradycyjną zarówno przemysłową jak i rolniczą;
  • Dział sztuki – wystawiający prace plastyczne współczesnych twórców.

Muzeum Miejskie - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.