Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

0

Muzeum Górnictwa Węglowego, placówka muzealna utworzona w 1981 r. w Zabrzu. Posiada bogate zbiory związane z historią górnictwa oraz techniką i kulturą górniczą. Dyrektorem muzeum jest Marek Dmitriew.

Czytaj dalej

Muzeum Górnictwa Węglowego, placówka muzealna utworzona w 1981 r. w Zabrzu. Posiada bogate zbiory związane z historią górnictwa oraz techniką i kulturą górniczą. Dyrektorem muzeum jest Marek Dmitriew.

Siedziba

Siedzibą muzeum jest zabytkowy budynek dawnego starostwa powiatowego, wzniesiony w 1874 r. przez mistrza murarskiego Mateusza Kreissa , z reprezentacyjną salą witrażową. W 1906 r. dobudowano skrzydło północne według projektu berlińskiego architekta Arnolda Hartmanna. Styl i wystrój budynku wpisują się w nurt eklektyzmu, rozpowszechnionego pod koniec XIX wieku. Rozbudowa budynku nastąpiła w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. W Sali Witrażowej odbywały się dawniej posiedzenia Sejmiku Powiatowego. W październiku 1930 r. otwarto w tym budynku Kupiecką Szkołę Zawodową. W 1993 r. siedzibę muzeum wpisano do rejestru zabytków.

Historia

Muzeum powstało przy współudziale pasjonatów dawnego górnictwa skupionych wokół dr Bronisława Rudnickiego, pracownika Wyższego Urzędu Górniczego i działacza Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Pierwsza wystawa została zorganizowana 4 grudnia 1979 r. W styczniu 1981 r. minister górnictwa wydał oficjalną decyzję powołującą muzeum. Liczące ok. 30 tysięcy eksponatów zbiory pochodzą ze Związkowego Muzeum Górniczego w Sosnowcu (istniejącego w latach 1948-1972) oraz Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

Działy tematyczne

  • Geologia i paleobotanika
  • Technika górnicza
  • Historia górnictwa
  • Archiwum
  • Przetwórstwo Węgla
  • Kultura górnicza
  • Biblioteka

Oddziały

Oddziałem muzeum jest również Skansen górniczy "Królowa Luiza"


Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.