Lipiny

0

Lipiny (niem. Lipine) – dzielnica Świętochłowic, od północy granicząca z Bytomiem, od zachodu z Rudą Śląską, od wschodu z Chropaczowem i Piaśnikami, a od południa z Centrum.

Pierwsze zabudowania Lipin stanowił istniejący tam od połowy XVIII w. folwark, stanowiący część chropaczowskich dóbr rycerskich. Folwark ten znajdował się w miejscu późniejszej szkoły hutniczej, na skraju lasu, przy obecnej ulicy Chorzowskiej. Przez wiele lat jedynym mieszkańcem tego podupadłego folwarku był wójt Lipina. Od jego nazwiska powstała nazwa folwarku, która przeszła później na wybudowane w jego pobliżu osiedle. Niedaleko dworu stała leśniczówka i kilka rozsianych na skraju lasu chatek, zamieszkanych przez drwali i pracowników dworskich.

Lipiny są terenem ekologicznie zdegradowanym przez działający do niedawna na tym terenie przemysł, przede wszystkim przez hutę cynku Silesia.

Zabudowane są one prawie całości kamienicami oraz familokami z początku XX w. Znajduje się tu też pochodzący z 1872 r. kościół pw. św. Augustyna.

Przed II wojną światową Lipiny posiadały jeden z najwyższych stopni zanieczyszczenia powietrza w Europie.

Do 1951 roku miejscowość była siedzibą gminy Lipiny.

Warto zobaczyć

Kościół pw. św. Augustyna - kościół parafialny znajdujący się w Lipinach, dzielnicy Świętochłowic przy ul. Chorzowskiej. Jest to najstarszy kościół w mieście.
Ratusz w Lipinach - neogotycki ratusz mieszczący się przy ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach.