Powiat ząbkowicki - Architektura

Strony

Krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich – średniowieczna krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich, która jest jedną z ciekawostek turystycznych Dolnego Śląska. Nazywana jest „śląską Pizą”.
Zamek w Ząbkowicach Śląskich – renesansowa budowla wzniesiona w latach 1522–1532 na miejscu gotyckiego zamku obronnego, obecnie w ruinie.
Zamek w Stoszowicach – zamek położony we wsi Stoszowice w województwie dolnośląskim.
Bazylika św. Jerzego Męczennika i Sanktuarium Męki Pańskiej – kościół parafialny w Ziębicach.
Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – monumentalny pałac neogotycki z XIX wieku znajdujący się we wsi Kamieniec Ząbkowicki w województwie dolnośląskim.
Ratusz w Ziębicach - ziębicki ratusz został wybudowany w latach 1897-1899 według projektu K. Muelhkego i E. Poetscha. Z dawnego ratusza zachowała się renesansowa wieża. Ratusz mieści się pośrodku rynku. Reprezentuje styl eklektyczny z przewagą detali neobarokowych.
Ratusz w Ząbkowicach Śląskich – wniesiona w 1864 r. neogotycka budowla, ulokowana na rynku miejskim, w bloku zabudowy śródrynkowej. Obecnie jest siedzibą kilku instytucji miejskich.
Zamek w Ciepłowodach – ruiny zamku z XIII w., znajdujące się w Ciepłowodach w województwie dolnośląskim
Pałac w Brodziszowie – wybudowany w pierwszej połowie XIX w. w Brodziszowie.
Pałac w Budzowie – wybudowany w latach 1687-1702 w Budzowie.
Zamek w Bardzie – nieistniejący już zamek położony na stoku Góry Kalwarii wzniesiony w końcu XIII wieku.
Zamek w Witostowicach – zamek wodny wybudowany w pierwszej połowie XIV wieku w Witostowicach.
Pałac w Rudnicy – wybudowany około 1560 r. w Rudnicy pierwotnie jako renesansowy dwór.
Pałac w Tomicach – wybudowany w XVIII w. w Tomicach.
Pałac w Stolcu – pałac wybudowany w roku 1729. Znajduje się we wsi Stolec w województwie dolnosląskim.

Strony