Powiat ząbkowicki - Pałace

Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – monumentalny pałac neogotycki z XIX wieku znajdujący się we wsi Kamieniec Ząbkowicki w województwie dolnośląskim.
Pałac w Budzowie – wybudowany w latach 1687-1702 w Budzowie.
Pałac w Brodziszowie – wybudowany w pierwszej połowie XIX w. w Brodziszowie.
Pałac w Rudnicy – wybudowany około 1560 r. w Rudnicy pierwotnie jako renesansowy dwór.
Pałac w Tomicach – wybudowany w XVIII w. w Tomicach.
Pałac w Stolcu – pałac wybudowany w roku 1729. Znajduje się we wsi Stolec w województwie dolnosląskim.
Pałac w Kluczowej – powstał w 1685 t. w Kluczowej z przebudowy renesansowego dworu z 1600 r.
Pałac w Karczowicach – wybudowany w drugiej poł. XIX w. w Karczowicach.
Pałac w Sieroszowie – wybudowany w 1703 r. w Sieroszowie.
Pałac w Koźmicach – wybudowany w 1606 r. w Koźmicach.
Pałac w Pomianowie Dolnym – wybudowany w początkach XVIII w. w Pomianowie Dolnym.
Pałac w Przedborowej – wybudowany w połowie XIX w. w Przedborowej.
Pałac w Głębokiej – wybudowany w drugiej połowie XIX w. w Głębokiej.