Powiat złotoryjski - Pałace

Strony

Pałac w Sokołowcu Środkowym – wybudowany w XVIII w. w Sokołowcu.
Pałac w Sokołowcu Dolnym – wybudowany w XVII/XVIII w. w Sokołowcu.
⊂ Pałac w Rząśniku – wybudowany w 1734 r. w Rząśniku.
Pałac w Podgórkach – wybudowany w 1728 r. w Podgórkach.
Wojcieszów, Bolesława Chrobrego 167
Pałac Niemitz – zabytkowy pałac, część dawnego majątku Niemitz, zlokalizowany w Wojcieszowie, przy ul. Bolesława Chrobrego 167.
Zamek w Nowym Kościele – wybudowany w 1319 r. w Nowym Kościele.
Pałac w Grodźcu – wybudowany w 1727 r. w Grodźcu.
Pałac w Wojcieszowie Dolnym (niem. Lestgut/Elbel) – wybudowany w 1870 r. w Wojcieszowie.
Pałac w Wojcieszowie Górnym – wybudowany w 1596 r. w Wojcieszowie.
Pałac w Lubiatowie – wybudowany w 1910 r. w Lubiatowie.
Pałac w Lubiechowej – wybudowany w XVIII w. w Lubiechowej.
Zamek w Radziechowie – zamek znajduje się w miejscowości Radziechów. Wzniesiono go z kamienia prawdopodobnie w XVI wieku. Pierwotnie był otoczony fosą. Zachowało się kilka pomieszczeń nakrytych sklepieniami kolebkowymi i fragmenty murów. Obecnie w ruinie. Całość zarośnięta jest krzakami i trawą.
Pałac w Wojcieszowie Dolnym – wybudowany w XVI w. w Wojcieszowie.
Pałac w Pielgrzymce – wybudowany w XVII/XVIII w. w Pielgrzymce.
Pałac w Wojcieszowie Górnym – wybudowany w XVIII w. w Wojcieszowie.

Strony