Powiat strzeliński - Pałace

Strony

Pałac w Żelowicach – wybudowany w 1604 r. w Żelowicach jako dwór.
Pałac w Konarach – wybudowany w latach 1744-56 w Konarach.
Pałac w Łojowicach – wybudowany w 1848 r. w Łojowicach.
Pałac w – wybudowany w 1840 r. w Borku Strzelińskim.
Pałac w Wyszonowicach – wybudowany pierwszej połowie XVIII w. w Wyszonowicach.
Pałac w Samborowicach – wybudowany w początkach XIX w. w Samborowicach.
Pałac w Żeleźniku – wybudowany w początkach XVIII w. w Żeleźniku.
Pałac w Jagielnie – wybudowany w pierwszej połowie XVII w. w Jagielnie jako renesansowy dwór.
Pałac w Lipowej – wybudowany w XVI w. w Lipowej jako renesansowy dwór.
Borek Strzeliński, Świętego Floriana 10
Pałac w – wybudowany w 1790 r. w Borku Strzelińskim.
Pałac w Mańczycach – wybudowany w XVIII w. w Mańczycach.
Pałac w Jędrzychowicach – wybudowany w 1846 r. w Jędrzychowicach.
Pałac w Brożcu – wybudowany w pierwszej połowie XIX w. w Brożcu.
Pałac w Gębczycach – wybudowany na początku XVII w. w Gębczycach jako renesansowy dwór.
Pałac w Krzepicach – wybudowany w XVI w. w Krzepicach.
Pałac w Kondratowicach – wybudowany w XVII w. w Kondratowicach.
Pałac w Brzezicy – wybudowany w 1872 w Brzezicy.
Pałac w Jagielnicy – wybudowany w 1845 r. w Jagielnicy.

Strony