Warmińsko-mazurskie - Pałace

Strony

Pałac w Drogoszach (Pałac rodu von Dönhoff) (niem. Schloss Dönhofstädt) – pałac wraz z zespołem parkowym i zabudowaniami gospodarczymi znajdujący się we wsi Drogosze w gminie Barciany w powiecie kętrzyńskim w województwie warmińsko-mazurskim.
Pałac w Prośnie (Pałac rodu von Eulenburg) – pałac wraz z zespołem parkowym i zabudowaniami gospodarczymi znajdujący się we wsi Prosna w gminie Korsze w powiecie kętrzyńskim w województwie warmińsko-mazurskim.
Pałac w Galinach (Pałac rodu von Eulenburg) (niem. Schloss Gallingen) – to zespół pałacowy wraz z zespołem parkowym i licznymi zabudowaniami gospodarczymi znajdujące się we wsi Galiny w gminie Bartoszyce w województwie warmińsko-mazurskim.
Pałac w Jegławkach (Pałac rodziny Siegfried) – pałac wraz z zespołem parkowym i zabudowaniami gospodarczymi znajdujący się we wsi Jegławki w gminie Srokowo w powiecie kętrzyńskim w województwie warmińsko-mazurskim.
Pałac w Łabędniku (Pałac rodu von der Groeben, niem. Schloss von Groß Schwansfeld) – pałac wraz z zespołem parkowym znajdujący się we wsi Łabędnik (niem. Groß Schwansfeld) w gminie Bartoszyce w województwie warmińsko-mazurskim.
Dwór w Bądkach – neogotycki dwór znajdujący się we wsi Bądki, w województwie warmińsko-mazurskim.
Pałac w Osiece (Biały Książę - 1861 r.) – pałac wraz z zespołem parkowym położony we wsi Osieka w gminie Bartoszyce w województwie warmińsko-mazurskim. Wybudowany w 1861 w stylu italianizującym.
Morąg, Zamkowa 11
Pałac w Morągu (Pałac rodu zu Dohna, Pałac Dohnów ) (niem. Dohna-Schlößchen, Dohna'sches Schlösschen) – pałac wraz z niewielkim zespołem parkowym znajdujący się w Morągu w powiecie ostródzkim w województwie warmińsko-mazurskim.
Pałac w Sorkwitach (Pałac rodów von Mirbach i von Paleske) (niem. Schloss Sorquitten) – pałac wraz z zespołem parkowym znajdujący się we wsi Sorkwity w gminie Sorkwity w powiecie mrągowskim w województwie warmińsko-mazurskim.
Pałac w Kamieńcu – późnobarokowy pałac w Kamieńcu, budowany na zlecenie Conrada Fincka von Finckenstein w pierwszej połowie XVIII w. wedle projektu osiadłego w Prusach Wschodnich angielskiego architekta Jana von Collasa. Wchodził w skład majątku ziemskiego (ordynacji) rodu Finckensteinów.
Pałac w Tolko (Pałac rodu von Tettau) – pałac wraz z zespołem parkowym znajdujący się we wsi Tolko w gminie Bartoszyce w województwie warmińsko-mazurskim. Wybudowany pod koniec XVII wieku w stylu barokowym jako siedziba rodu von Tettau.
Pałac w Barzynie (Pałac rodu von Bodeck) – pałac wraz z zespołem parkowym znajdujący się we wsi Barzyna (niem. Wiese) w gminie Rychliki w powiecie elbląskim w województwie warmińsko-mazurskim.
Pałac w Rodelach (Pałac rodu von Alvensleben) – pałac wraz z zespołem parkowym i zabudowaniami gospodarczymi znajdujący się we wsi Rodele w gminie Barciany w powiecie kętrzyńskim w województwie warmińsko-mazurskim.
Pałac w Judytach (Pałac rodu von Kunheim) – pałac wraz z zespołem parkowym, oraz dawniej licznymi zabudowaniami gospodarczymi, znajdujący się we wsi Judyty (niem. Juditten) w gminie Sępopol w powiecie bartoszyckim w województwie warmińsko-mazurskim.
Dwór w Glitajnach (niem. Gutshaus von Glittehnen) – dwór znajdujący się we wsi Glitajny w gminie Bartoszyce w województwie warmińsko-mazurskim. Wybudowany w I poł. XIX wieku w stylu klasycystycznym, przebudowywany.
Pałac w Łojdach (pałac von Negenbornów) – pałac wraz z zespołem parkowym położony we wsi Łojdy (niem. Loyden) w gminie Bartoszyce w województwie warmińsko-mazurskim. Wybudowany został w 1877 w stylu neoklasycystycznym jako siedziba rodu von Negenborn.
Pałac w Drulitach (Pałac rodziny Krahmer) (niem. Gutshaus Draulitten) – pałac wraz z zespołem parkowym i zabudowaniami gospodarczymi znajdujący się we wsi Drulity w gminie Pasłęk w powiecie elbląskim w województwie warmińsko-mazurskim.
Dwór w Sędławkach (niem. Gutshaus Sandlack) – dwór znajdujący się we wsi Sędławki w gminie Bartoszyce w województwie warmińsko-mazurskim. Wybudowany został w 2. poł. XIX jako siedziba lokalnego gospodarstwa w stylu klasycystycznym.

Strony