Powiat strzeliński - Architektura

Strony

Ratusz w Strzelinie – ratusz wybudowany na rynku w Strzelinie. Powstał prawdopodobnie na początku XIV wieku w miejscu dużego domu kupieckiego. Ratusz został przebudowany w stylu wczesnorenesansowym w latach 1520-1526. W 1548 ratusz spłonął. Odbudowany został w stylu renesansowym w 1564 roku.
Pałac w Żelowicach – wybudowany w 1604 r. w Żelowicach jako dwór.
Pałac w Konarach – wybudowany w latach 1744-56 w Konarach.
Parafia św. Marcina w Nowolesiu – znajduje się w dekanacie Strzelin w archidiecezji wrocławskiej. Erygowana w 1989 roku. Obsługiwana przez księży archidiecezjalnych. Jej proboszczem jest ks. mgr Stanisław Włodarski Kan. grem. Kap. Koleg. dziekan.
Pałac w Łojowicach – wybudowany w 1848 r. w Łojowicach.
Pałac w – wybudowany w 1840 r. w Borku Strzelińskim.
Pałac w Samborowicach – wybudowany w początkach XIX w. w Samborowicach.
Pałac w Wyszonowicach – wybudowany pierwszej połowie XVIII w. w Wyszonowicach.
Pałac w Żeleźniku – wybudowany w początkach XVIII w. w Żeleźniku.
Pałac w Jagielnie – wybudowany w pierwszej połowie XVII w. w Jagielnie jako renesansowy dwór.
Pałac w Lipowej – wybudowany w XVI w. w Lipowej jako renesansowy dwór.
Ratusz w Wiązowie - zabytkowa siedziba władz miejskich w mieście Wiązów, w dolnośląskim. Mieści się pośrodku rynku.
Borek Strzeliński, Świętego Floriana 10
Pałac w – wybudowany w 1790 r. w Borku Strzelińskim.
Zamek w Nieszkowicach – wybudowany w XVI w. w Nieszkowicach jako gotycka wieża otoczona fosą. W XVII w. dobudowano renesansowy dwór.
Pałac w Mańczycach – wybudowany w XVIII w. w Mańczycach.

Strony