Powiat jaworski - Architektura

Strony

Zamek w Bolkowie (niem. Bolkoburg) – położony w Bolkowie na Zamkowym Wzgórzu (niem. Burgberg, 396 m n.p.m.,), którego zbocze urywa się od strony Nysy Szalonej ostrym urwiskiem (różnica wysokości wynosi 90 m), a łagodny wschodni stok zajmuje miasto. Zamek ten jest zamkiem wyżynnym.
Zamek Świny (niem. Schweinhausburg) – pierwotnie gród, następnie zamek obronny, a od początków XVII w. zamek mieszkalny na Śląsku we wsi Świny koło Bolkowa, na Pogórzu Kaczawskim w Sudetach.
Jawor, Zamkowa 1
Zamek w Jaworze – pierwotna warownia powstała prawdopodobnie w połowie XIII w. wzniesiona przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I. Założenie wieloboczne, otoczone kamiennym murem, pełniło do 1368 r.
Zamek Niesytno w Płoninie (niem. Nimmersath) – jeden z zamków znajdujących się na szlaku Zamków Piastowskich, położony na zachód od Bolkowa.
Pałac w Jastrowcu – pałac położony w Jastrowcu w Gminie Bolków. Wraz z otaczającym go parkiem wpisany do Rejestru zabytków jako: Pałac i oficyna (2067 z dn. 6.06.72) oraz Park pałacowy (629/J z dn. 2.04.80). Pałac ten zwany był także Zamkiem na wodzie.
Pałac Sady Dolne - neogotycka budowla we wsi Sady Dolne koło Bolkowa. Pierwszy pałac został zbudowany w 1618 r. przez rodzinę von Tschirnhaus. Później właścicielami pałacu byli m.in. von Treskow (1844 - 1863), rodzina von Neyhaus – Cormons (1864 - 1899), hrabiowie Hoyos (w latach 1899 - 1945).
Pałac w Kaczorowie - wybudowany około 1561 r. w Kaczorowie.
Lipa, Lipa Dolna, 10
Pałac w Lipie – zespół pałacowy we wsi Lipa w powiecie jaworskim. W jego skład wchodzi m.in. budynek dawnego dworu z końca XVI w. przebudowany na formę pałacową w XIX w. Jest to murowany, 10-osiowy, dwukondygnacyjny budynek z użytkowym poddaszem, okrywa go dwuspadowy dach o małym nachyleniu.
Ratusz w Jaworze – budowla została wzniesiona w latach 1895-1897 w stylu neorenesansu niderlandzkiego według projektu architekta H. Gutha z Berlina.
Dwór w Sadach Górnych – dwór położony w Sadach Górnych.
Pałac w Mysłowie – renesansowy pałac wybudowany we wsi Mysłów.
Pałac w Myśliborzu – wybudowany w drugiej połowie XIX w. w Myśliborzu.
Ratusz w Bolkowie – klasycystyczny budynek, wzniesiony w 1670 roku i przebudowany w roku 1828. Obecnie jest siedzibą władz miasta Bolkowa.
Pałac w Piotrowicach – wybudowany w pierwszej połowie XVIII w. w Piotrowicach.
Pałac w Grobli – zabytkowy pałac w południowo-zachodniej Polsce w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie Paszowice.
Pałac w Starych Rochowicach (niem. Schloss Alt Röhrsdorf) – pałac wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku we wsi Stare Rochowice koło Bolkowa.
Pałac w Małuszowie – wybudowany w XVII w. w Małuszowie.
Pałac w Kondratowie – wybudowany XVI w. w Kondratowie.
Pałac w Pogwizdowie – wybudowany w XVII w. w Pogwizdowie.
Pałac w Mierczycach – wybudowany w XVII w. w Mierczycach jako renesansowy dwór.

Strony