Mysłów

0

Mysłów - wieś sołecka w województwie dolnośląskim, w gminie Bolków.

Warto zobaczyć

Pałac w Mysłowie – renesansowy pałac wybudowany we wsi Mysłów.
Kościół św. Jana Chrzciciela w Mysłowie – jednonawowy kościół wzniesiony w końcu XIII w. z kamienia, naroża budynku zostały wykonane z piaskowca.
Niedźwiedzie Skałki (niem. Barstein, 657 m n.p.m.) – szczyt w Grzbiecie Wschodnim Gór Kaczawskich, leżący w jego środkowej części. Tworzy wraz z Lubrzą i Skibą wyraźnie wyodrębniony i nieco rozczłonkowany masyw.
Lubrza (niem. Waldberg, 666 m n.p.m.) – szczyt w Grzbiecie Wschodnim Gór Kaczawskich, leżący w jego zachodniej części. Wraz z Niedźwiedzimi Skałkami i Skibą tworzy wyraźnie wyodrębniony masyw.
Osełka (niem. Wetzelberg) – niewielki szczyt w zachodniej części Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich, położony na południowy zachód od Żeleźniaka, od zachodu łączy się z Miłkiem. Na południe leży wieś Mysłów.
Bukowinka (niem. Bauchen-Berg, 621, 618, 586 m n.p.m.) – rozległy szczyt z kilkoma kulminacjami w północnej części Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich, leżący na północny zachód od Przełęczy Mysłowskiej i na wschód od Żeleźniaka.
Przełęcz Mysłowska – przełęcz na wysokości 504 m n.p.m., w południowo-zachodniej Polsce w Sudetach Zachodnich, w Górach Kaczawskich. Przełęcz położona jest w północno-wschodniejej części Gór Kaczawskich, na południowy-zachód od wzniesienia Głogowiec, około 7,0 km na zachód od centrum Bolkowa.