Jawor - Architektura

Strony

Jawor, Zamkowa 1
Zamek w Jaworze – pierwotna warownia powstała prawdopodobnie w połowie XIII w. wzniesiona przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I. Założenie wieloboczne, otoczone kamiennym murem, pełniło do 1368 r.
Ratusz w Jaworze – budowla została wzniesiona w latach 1895-1897 w stylu neorenesansu niderlandzkiego według projektu architekta H. Gutha z Berlina.
Jawor, Stefana Żeromskiego 10
Jawor, Waleriana Łukasińskiego 6
Jawor, Park Pokoju 2

Strony