Powiat świdnicki - Architektura

Strony

Krasków
Telefon: 74 858 51 01
Pałac w Kraskowie – wybudowany w 1746 r. w Kraskowie.
Pałac w Roztoce – barokowa rezydencja w Roztoce. Pałac jest otoczony obszernym parkiem oraz dziedzińcem folwarcznym.
Ratusz w Świdnicy położony jest w centrum miasta, przy Rynku 37.
Pałac w Mokrzeszowie – wybudowany w 1860 r. w Mokrzeszowie.
Pałac w Szczepanowie – wybudowany w XVI w. w Szczepanowie jako renesansowy dwór.
Pałac w Krzyżowej – wybudowany w latach 1712-1726 w Krzyżowej.
Pałac w Gogołowie – wybudowany w XVI w. w Gogołowie jako renesansowy dwór.
Pałac w Dobromierzu – wybudowany w 1727 r. w Dobromierzu.
Morawa, 1a
Telefon: +48 748549730
Pałac w Morawie – wybudowany w 1873 r. w Morawie.
Pałac w Wiśniowej – wybudowany w latach 1872-1884 w Wiśniowej z przebudowy renesansowego dworu z XVI w.
Baszta Strzegomska wraz z przylegającymi zabudowaniami dawnego kościoła św. Barbary to zespół zabytkowy mieszczący się w Świdnicy. Zespół kościoła wraz z basztą strzegomską mieści się przy ul. Basztowej 2. Jest to dawna kaplica połączona z basteją Bramy Strzegomskiej z 1750 roku.
Zamek w Piotrowicach Świdnickich – wybudowany w latach 1568-1599 w Piotrowicach Świdnickich.
Pałac w Mrowinach – wybudowany w 1838 r. w Mrowinach na miejscu zamku wodnego z XIII w.
Świdnica, pl. Pokoju 5
Parafia Świętego Antoniego z Padwy w Świdnicy – parafia Kościoła Polskokatolickiego w RP, położona w dekanacie dolnośląskim diecezji wrocławskiej. Msze św. sprawowane są w niedzielę o godzinie 11.30. Na stanowisku proboszcza następuje wakat.
Zamek w Kłaczynie – wybudowany w XIV/XVw. w Kłaczynie.
Pałac w Goczałkowie Górnym – wybudowany w 1889 r. w Goczałkowie Górnym.
Pałac w Szymanowie – wybudowany w 1840 r. w Szymanowie.
Dwór w Bagieńcu – wybudowany w XVI w. w Bagieńcu.

Strony