Powiat górowski - Architektura

Strony

Zamek w Czerninie Górnej w województwie dolnośląskim, w powiecie górowskim, w gminie Góra.
Zamek w Górze - pozostałości zamku w miejscowości w Góra w woj. dolnośląskim, w powiecie górowskim, w gminie Góra.
Pałac w Czerninie Dolnej – wybudowany w 1895 r. w Czerninie Dolnej.
Zamek w Wąsoszu (powiat górowski) – wybudowany w XIV wieku, przebudowany w XVI wieku, w XVIII wieku przebudowany na barokową rezydencję. Ostatni raz przebudowany w 1924.
Pałac w Ligocie – wybudowany w 1869 r. w Ligocie.
Pałac w Sicinach – wybudowany w 1710 r. w Sicinach.
Pałac w Kłodzie Górowskiej – wybudowany w drugiej połowie XIX w. w Kłodzie Górowskiej.
Pałac w Chróścinie – wybudowany w XVII w. w Chróścinie.
Pałac w Naratowie – wybudowany w 1735 r. w Naratowie.
Pałac w Rudnej Małej – wybudowany w XX w. w Rudnej Małej.
Pałac w Glince – wybudowany w drugiej połowie XVIII w. w Glince.
Pałac w Osetnie – wybudowany w 1550 r. w Osetnie jako renesansowy zamek.
Pałac w Daszowie – wybudowany w latach 1547-63 w Daszowie.
Pałac w Bełczu Wielkim – wybudowany w XVIII w. w Bełczu Wielkim.
Pałac w Brzeżanach – wybudowany w drugiej połowie XVIII w. w Brzeżanach.
Pałac w Witoszycach – wybudowany w XVIII w. w Witoszycach.
Pałac w Górce Wąsoskiej – wybudowany w XIX w. w Górce Wąsoskiej.

Strony