Powiat strzeliński - Zamki

Zamek w Nieszkowicach – wybudowany w XVI w. w Nieszkowicach jako gotycka wieża otoczona fosą. W XVII w. dobudowano renesansowy dwór.
Zamek w Przewornie – wybudowany w 1543 r. w Przewornie.