Powiat świdnicki - Zamki

Pałac w Gogołowie – wybudowany w XVI w. w Gogołowie jako renesansowy dwór.
Zamek w Piotrowicach Świdnickich – wybudowany w latach 1568-1599 w Piotrowicach Świdnickich.
Zamek w Kłaczynie – wybudowany w XIV/XVw. w Kłaczynie.
Dwór w Bagieńcu – wybudowany w XVI w. w Bagieńcu.
Zamek w Pankowie – wybudowany w XVI w. w Pankowie.