Lubelskie - Zamki

Strony

Puławy, Czartoryskich 8
Pałac Czartoryskich w Puławach – pałac w Puławach, którego początki sięgają II połowy XVII wieku i związane są z dziejami rodów magnackich: Lubomirskich, Sieniawskich i przede wszystkim Czartoryskich.
Zamek w Lublinie – dawny zamek królewski w Lublinie z Kaplicą Zamkową, pierwotnie zbudowany w XII wieku.
Pałac w Radzyniu Podlaskim wybudowano w latach 1685-1709 i przebudowano w latach 1750-59 w związku z czym powstała jedna z najpiękniejszych rezydencji okresu rokoka w Polsce.
Zamek w Kazimierzu Dolnym – zespół fortyfikacji obronnych z XIII i XIV wieku mieszczący się w Kazimierzu Dolnym (województwo lubelskie).
Janowiec, Lubelska 20
Zamek w Janowcu – renesansowy zamek budowany w latach 1508-1526 na wysokiej skarpie wiślanej w Janowcu w powiecie puławskim.
Zamek w Krupem – zespół budowli z XVI wieku wzniesiony przez Pawła Orzechowskiego herbu Rogala, podkomorzego chełmskiego i starostę surażskiego. Obecnie w ruinie.
Zespół zamkowy Radziwiłłów - obiekt zabytkowy w Białej Podlaskiej, obejmujący pozostałości dawnego zamku zbudowanego na planie gwiazdy pięcioramiennej z pięcioma bastionami otoczonymi fosą i wałem ziemnym.
Lubartów, Juliusza Słowackiego 8
Wieża w Chełmie-Bieławinie – ruiny średniowiecznej wieży na terenie dawnej wsi Bieławin, obecnie dzielnicy Chełma w województwie lubelskim.
Wysoka Górka - wczesnośredniowieczne grodzisko znajdujące się na Górze Zamkowej, stanowiącej centralne wzniesienie w obrębie miasta Chełma, później zamek kniazia Daniela Halickiego, księcia halicko-wołyńskiego, zbudowany w XIII wieku. Od średniowiecza (XII-XVI wiek) miejsce kultu chrześcijańskiego.
Zamek w Sielcu – nowożytny bastejowy zamek z XIV w. położony w miejscowości Sielec w gminie Leśniowice, powiecie chełmskim w województwie lubelskim.
Zamek w Bełżycach został wybudowany w mieście Bełżyce prawdopodobnie ok. 1416 roku przez Spytka z Tarnowa.

Strony