Lubelskie - Ruiny

Strony

Cerkiew św. Paraskewii w Kniaziach – cerkiew greckokatolicka znajdująca się w miejscowości Kniazie.
Ruiny kościoła Matki Boskiej Loretańskiej – ruiny kościoła pojezuickiego znajdujące się w Chodlu, w województwie lubelskim.
Synagoga w Łaszczowie – synagoga znajdująca się w Łaszczowie, przy ulicy Rycerskiej.
Dzwonnica w Konopnicy – dzwonnica murowana, typu campanila, z kamienia wapiennego, częściowo z cegły, znajdująca się w Konopnicy. Źródła jako datę powstania dzwonnicy podają rok 1781.
Cerkiew św. Dymitra w Teniatyskach — nieistniejąca już cerkiew w miejscowości Teniatyska.
Kościół św. Wojciecha – drewniana świątynia w Garbowie, zbudowana w 2. poł. XVII wieku, spalona przez wycofujące się wojska rosyjskie w 1915 roku. Jej pozostałością jest murowana fasada (dobudowana w 1731 roku), wpisana do rejestru zabytków jako ruina krajobrazowa.
Ruiny zboru kalwińskiego w Piaskach – dawny zbór ewangelicko-reformowany mieszczący się w mieście Piaski. Obecnie znajduje się w stanie ruiny.

Strony