Małopolskie - Ruiny

Strony

Lipowiec – dawny zamek biskupów krakowskich, zachowany w formie zakonserwowanej ruiny, zlokalizowany na wapiennym wzgórzu (362 m n.p.m.) o tej samej nazwie, będącym częścią tzw. Grzbietu Tenczyńskiego, w sąsiedztwie wsi Wygiełzów i Babice.
Zamek w Rabsztynie – zamek rycerski obecnie w stanie ruiny w miejscowości Rabsztyn, na Szlaku Orlich Gniazd, pieszym i rowerowym. U podnóża góry, na której wznosi się średniowieczny zamek, znajdują się fragmenty renesansowego pałacu zbudowanego w XVII wieku jako zamek dolny.
Kraków, Kościelniki, Benedykta Dybowskiego 2
Pałac Wodzickich – zabytkowy budynek, pałac z 1708 roku, znajdujący się w Krakowie w Dzielnicy XVIII Nowa Huta przy ul. Dybowskiego 2 w dawnej wsi Kościelniki.
Zamek w Rożnowie – kompleks zabytkowych obiektów obronnych nad Dunajcem we wsi Rożnów w powiecie nowosądeckim w województwie małopolskim, obejmujący ruiny średniowiecznego zamku rycerskiego, pierwotnie z XIV wieku (tzw. zamek górny), i renesansowe fortyfikacje z XVI wieku (tzw. zamek dolny).
Tarnów, Wypoczynkowa
Zamek w Tarnowie – ruiny średniowiecznego zamku na Górze Świętego Marcina w Tarnowie w województwie małopolskim.
Zespół dworski w Młodziejowicach – zespół dworski z otoczeniem parkowym znajdujący się w Młodziejowicach, w gminie Michałowice, w powiecie krakowskim. W skład zespołu dworskiego wchodzi: dwór, młyn, oraz park.
Zamek w Rytrze – ruiny średniowiecznego zamku na wzgórzu koło wsi Rytro w powiecie nowosądeckim w województwie małopolskim.
Zespół dworski w Facimiechu – dwór znajdujący się we wsi Facimiech, w gminie Skawina, w powiecie krakowskim. Obiekt, w skład którego wchodzi spichrz z 1841 oraz park, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.
Dwór w Sance – ruiny dworu w miejscowości Sanka w gminie Krzeszowice w województwie małopolskim. Dwór pochodzi z okresu XVII/XIX w. na miejscu dawnego założenia dworsko-parkowego.
Żydowski dom modlitwy i cheder znajdujący się w Wieliczce przy ulicy Wiejskiej 9 w dawnej żydowskiej osadzie Klasno (w dawnych granicach m. Siercza).
Nowy Targ, Kowaniec 4c
Synagoga w Książu Wielkim – synagoga znajdująca się w Książu Wielkim.
Diabelski Most – były most (obecnie ruiny) w miejscowości Czerna w Dolinie Eliaszówki w województwie małopolskim.
Szczyrzycki Browar Cystersów – browar klasztorny w Szczyrzycu.

Strony