Podlaskie - Ruiny

Krynki, Garbarska
Wielka Synagoga w Krynkach – zbudowana w XIX wieku na miejscu starej synagogi przy ulicy Garbarskiej 5. Podczas II wojny światowej, w 1944 roku hitlerowcy spalili synagogę. Po wojnie budynek synagogi przetrwał, tylko bez dachu.