Powiat milicki - Zamki

Zamek w Miliczu – wybudowany w połowie XIV w. w Miliczu.