Powiat oleśnicki - Pałace

Pałac w Dobrzeniu – wybudowany w 1891 r. w Dobrzeniu. Obiekt jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzą jeszcze park i oranżeria.
Pałac w Ostrowinie – wybudowany w 1902 r. w Ostrowinie.
Pałac w Brzezince – wybudowany w 1725 r. w Brzezince.
Pałac w Twardogórze – wybudowany w XVIII w. w Twardogórze.
Pałac w Posadowicach – wybudowany w drugiej połowie XVI w. w Posadowicach.
Pałac w Stradomi Dolnej – wybudowany w XVIII w. w Stradomi Dolnej.
Pałac w Boguszycach – wybudowany w drugiej połowie XIX w. w Boguszycach.
Pałac w Goszczu – wybudowany w 1755 r. w Goszczu.
Pałac w Siekierowicach – wybudowany w początkach XX w. w Siekierowicach.
Pałac w Dalborowicach – wybudowany w ostatnim ćwierćwieczu XIX w. w Dalborowicach.
Pałac w Dobroszycach – wybudowany w latach 1589-1601 w Dobroszycach.
Pałac w Stroniu – wybudowany w 1840 r. w Stroniu.