Sokołowiec

0

Sokołowiec - wieś sołecka w województwie dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim, w gminie Świerzawa.

Warto zobaczyć

Pałac w Sokołowcu Środkowym – wybudowany w XVIII w. w Sokołowcu.
Pałac w Sokołowcu Dolnym – wybudowany w XVII/XVIII w. w Sokołowcu.
Pałac w Sokołowcu Górnym – wybudowany w XIX w. w Sokołowcu.