Powiat ząbkowicki - Dwory

Pałac w Brodziszowie – wybudowany w pierwszej połowie XIX w. w Brodziszowie.
Pałac w Sieroszowie – wybudowany w 1703 r. w Sieroszowie.
Dwór opatów henrykowskich – jeden z rejestrowanych zabytków miasta Ząbkowice Śląskie w województwie dolnośląskim.
Pałac w Przedborowej – wybudowany w połowie XIX w. w Przedborowej.