Podlaskie - Dwory

Strony

Kurowo, 10
Telefon: +48 85 718 14 17
Dwór w Hołowiesku – teren po dawnym dworze w Hołowiesku znajduje się na terenie miasta Bielsk Podlaski w okolicach ul. Traugutta, przy ul. Hołowieskiej 7. Dwór był siedzibą starosty bielskiego po spaleniu się bielskiego zamku królewskiego w 1564 roku.
Knyszyn, Białostocka 43
Dwór królewski w Knyszynie – nieistniejący już kompleks budynków o charakterze rezydencjonalno-obronnym w Knyszynie w województwie podlaskim.
Dwór w Sikorach - zabytkowy budynek znajdujący się we wsi Sikory w gminie Mońki. W rejestrze zabytków figuruje jako XVIII - wieczny.
Dworek Opartowo – zabytkowy dwór w Rajgrodzie. Mieści się w Opartowie nad Jeziorem Rajgrodzkim. Został zbudowany pod koniec XIX wieku. W 1986 zespół dworski wraz z parkiem, czworakiem, stodołą i oborą został wpisany do rejestru zabytków.

Strony