Powiat wrocławski - Dwory

Pałac w Galowicach – obiekt wybudowany w XVIII w., w miejscowości Galowice.
Pałac w Milinie – obiekt wybudowany w XVII w., w miejscowości Milin.
Pałac w Gądowie – obiekt wybudowany w XVIII w., w miejscowości Gądów.
Pałac w Borzygniewie – wybudowany w 1613 r. w Borzygniewie.